Dabartis

Matematikos, fizikos ir informacinių technologijų centre dirba (2016/2017 m. m.):

Pedagoginio personalo pedagoginiai vardai ir mokslo laipsniai Etatų skaičius
Profesoriai, dr. 0,75
Docentai, dr. 2,25
Lektoriai su daktaro laipsniu 2,1
Lektoriai be daktaro laipsnio 4
Asistentai 2
Pagalbinis personalas 7