Dalyvavimas programose ir projektuose

Projekto  statusas ir pavadinimas Finansavimo šaltinis ir partneriai Projekto esmė Terminai Projekto vadovas Projekto būklė 2016 m. pabaigoje
Vykdomi projektai
RAISING AWARENESS ABOUT THE ROLE OF MATH SKILLS IN BUILDING SPECIALISTS‘ COMPETENCE FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SOCIETY“ (ID NPHE-2016/10342)

Nordplus Higher Education 2016

(Latvijos žemės ūkio universitetas,  Estijos Gyvybės mokslų universitetas, Švedija, Šiaulių universitetas)

Bendradarbiavimo tarp skirtingų šalių institucijų skatinimas matematikos dėstymo srityje, dalijimasis patirtimi, ieškant naujų ir efektyvių matematikos mokymo metodų 2016 06 15 – 2017 10 01

Latvia University of Agriculture (Arnis Mugurevics);

vykdančioji institucija – ASU, (koordinatorė doc. Daiva Rimkuvienė)

Tęsiasi