Kryptys

  1. Biologinių populiacijų stochastinis modeliavimas.
  2. Socialinių-ekonominių procesų efektyvumo įvertinimo taikant DGA modelius tyrimas.
  3. Matematikos dėstymo metodikos.
  4. Informatikos dėstymo metodikos.
  5. Aplinkos kietųjų kūnų ir biologinių sistemų fizikinių savybių tyrimai ir įvertinimas.
  6. Tyrimai biofizikos srityje. Jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio įvairioms medžiagoms tyrimas.
  7. Taikomoji fizika. Plonų dangų fizikiniai tyrimai.