Mokslinės publikacijos 2013 m.

Rupšys, Petras. The Further Development of Stem Taper and Volume Models Defined by Stochastic Differential Equations // IAENG Transactions on Engineering Technologies : Special Volume of the World Congress on Engineering 2012. Dordrecht; New York : Springer. (Lecture Notes in Electrical Engineering 229). ISSN 1876-1119 (electronic), 1876-1100. ISBN 9789400761902 (eBook), 9789400761896. 2013, p. 121-133. Mokslo monografija
Petrauskas, Edmundas; Bartkevičius, Edmundas; Rupšys, Petras; Memgaudas, Romas. The Use of Stochastic Differential Equations to Describe Stem Taper and Volume // Baltic Forestry. Girionys : Lithuanian Forest Research Institute et all. ISSN 1392-1355. 2013, Vol. 19, N 1, p. 143-151. [2012 Journal Citation Reports® (Thomson Reuters, 2013). Citav. rod.: 0.379; bendr. citav. rod.: 1.512] Straipsnis ISI Web of Science
Stankevičiūtė, Jolanta; Šidlauskas, Gvidas; Pėtelis, Kęstutis; Laurinavičius, Eligijus. Miškinės (Martes martes L.) ir akmeninės (Martes foina Erxleben 1777) kiaunių amžiaus nustatymas pagal įvairius požymius // Miškininkystė. ISSN 1392-2041. 2013, Nr. 1 (73), p. 52-58. Straipsnis LMT patvirtintose DB
Gražina Masionytė. Žemės ūkio įmonių ūkinės veiklos analizės proceso informacinis aprūpinimas: šaltiniai ir priemonės // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas/ Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos argarinės ekonomikos institutas. Akademija. ISSN 1822-6760. T. 35, nr. 4 (2013), p. 599-607. Prieiga per internetą: http://vadyba.asu.lt/35-4/ManagKaunas35(4)_65.pdf Straipsnis LMT patvirtintose DB
Girdauskienė, Dalia; Užupis, Arnoldas. Amorphization and stress kinetics in ion implanted crystalline solids // Engineering for rural development : 12th international scientific conference : proceedings, may 23-24, 2013. Jelgava, 2013. ISSN 1691-3043. Vol. 12, p. 255-258. Prieiga per internetą: http://tf.llu.lv/conference/proceedings2013/Papers/047_Girdauskiene_D.pdf Straipsnis kitose DB
Navickas, Juozas; Kasperiūnaitė, Dalia; Mikuckis, Feliksas. Thermo physical properties of samples made of unburnt clayey soil and sapropel mixture // Engineering for rural development : 12th international scientific conference : proceedings, may 23-24, 2013. Jelgava, 2013. ISSN 1691-3043. Vol. 12, p. 259-263. Prieiga per internetą: http://tf.llu.lv/conference/proceedings2013/Papers/048_Navickas_J.pdf Straipsnis kitose DB
Rimkuvienė, Daiva. Quality of Life of Rural Population: the Aspects of Income and Living Conditions // Economics and rural development: research papers. ISSN 1822-3346. 2012, Vol. 9, No 1, p. 56-62. Straipsnis kitose DB
Baležentienė, Ligita; Užupis, Arnoldas. Environment impact on crop-scale respiration // Engineering for rural development : 12th international scientific conference : proceedings, may 23-24, 2013. Jelgava, 2013. ISSN 1691-3043. Vol. 12, p. 102-106. Prieiga per internetą: http://tf.llu.lv/conference/proceedings2013/Papers/017_Balezentiene_L.pdf Straipsnis kitose DB
Čiūtienė, Aldona; Čiūtas, Rimantas. The Importance of Information Provision in Revealing the Possibilities of Strengthening Urban-rural Linkages // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 1 (2013), p. 518-524. Straipsnis konferencijos medžiagoje kitose DB
Stankevičiūtė, Jolanta; Pėtelis, Kęstutis; Šidlauskas, Giedrius; Bērziņa, Zanda; Laurinavičius, Eligijus. Sexual Dimorphism in the Body and Skull of the Pine marten (M. martes) and Stone marten (M. foina) from Lithuania // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 november, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 3 (2013), p. 446-451. Straipsnis konferencijos medžiagoje kitose DB
Rimkuvienė, Daiva; Vintere, Anna. Households with Internet Access in Latvia and Lithuania: Similarities and Differences // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 November, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 1 (2013), p. 599-603. Straipsnis konferencijos medžiagoje kitose DB
Rimkuvienė, Daiva; Kaminskienė, Janina. Mathematics e-course for part-time students // Applied information and com-munication technologies [elektroninis išteklius]: proceedings of the 6-th international scientific conference Jelgava Latvia, april 25-26, 2013. Jelgava, 2013. ISSN 2255-8586. p. 185-189. Straipsnis konferencijos medžiagoje kitose DB
Rupšys, Petras. Stochastic differential equation approach of height-diameter equations of individual trees // Applied information and communication technologies [elektroninis išteklius]: proceedings of the 6-th international scientific conference Jelgava Latvia, april 25-26, 2013. Jelgava, 2013. ISSN 2255-8586. p. 163-170. Straipsnis konferencijos medžiagoje kitose DB
Petrauskas, Edmundas; Rupšys, Petras. The Generalised Height-Diameter Equations of Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Trees in Lithuania // Rural development 2013 : the sixth international scientific conference, 28-29 november, 2013, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 6, b. 3 (2013), p. 407-411. Straipsnis konferencijos medžiagoje kitose DB
Rupšys, Petras; Petrauskas, Edmundas. A Mixed Effects Height-Diameter Model with the Vasicek Type Stochastic Differential Equation // The Nordic-Baltic Co-operation group for Forest Inventory EFINORD – SNS network meeting and scientific conference : August 21-23, 2013 Institute of Forest Management and Wood Science, Faculty of Forest and Ecology, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas reg.,Lithuania : abstracts and brief profiles of participants. Akademija ( Kauno r.) : ASU leidybos centras, 2013. p. 36. Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose
Baležentienė, Ligita; Klimas, Evaldas; Užupis, Arnoldas. Seasonal control of CO2 exchange and N2O emissions in different agro ecosystems // Greenhouse Gas Management in European Land Use Systems, 16-18 September, 2013, Antwerp, Belgium [elektroninis išteklius] : Book of Abstracts. Antwerp, 2013. p. 6. Tezės kituose recenzuojamuose leidiniuose
Rupšys, Petras. Height-diameter curve estimation and prediction with vasicek model // SGEM 2013 : 13th SGEM GeoConference on Water Resources. Forest, Marine And Ocean Ecosystems : conference proceedings. Sofia, 2013. ISSN 1314-2704. ISBN 9786197105025. p. 779-786.Straipsnis recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje