Mokslinių konferencijų ir kitų mokslinių renginių organizavimas

Konferencijos ar mokslinio seminaro pavadinimas Organizacinio komiteto sudėtis Data Dalyvių skaičius Perskaityta pranešimų
Iš viso ASU darbuotojų Kitų institucijų
IX Nordic – Baltic Agrometrics Conference

Pirmininkė – doc. dr. Daiva Rimkuvienė (ASU),

nariai:

prof. dr. Anda Zeidmane (Latvia University of Agriculture),

lekt. Eve Aruvee (Estonian University of Life Sciences),

lekt. AnnaVintere (Latvia University of Agriculture),

prof. dr. Petras Rupšys (ASU),

doc. dr. Antanas Lapinskas (ASU),

doc. dr. Dana Raškinienė (ASU),

lekt. Janina Kaminskienė (ASU),

lekt. Eligijus Laurinavičius (ASU).

2014 06 11-13 d. 28 20

11

(1 pranešimas bendras su kitų institucijų darbuotojais)

10
Lokalizuotų kompiuterinių programų ir kompiuterijos žodynų viešinimo seminaras, pagal projektą „Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas“, vykdomas pagal priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ (VP2-3.1-IVPK-12-K)

Vaicekauskienė, ITMC; [asist. A.Čiūtienė, MFITC]; R. Čiūtas, MTP

(Projektas „Visuomenei aktualios programinės įrangos lokalizavimas, programoms reikalingų priemonių sukūrimas“ vykdytas pagal priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“)

(Projekto vykdytojas VU)

2014-05-21 28 2 2
Seminaras „Daugiakriterinės analizės metodai“

doc. dr. Daiva Rimkuvienė,

lekt. Eligijus Laurinavičius

2014-03-26 21 2 2