Pranešimai konferencijose

MFITC dėstytojų skaityti pranešimai mokslinėse konferencijose 
2012 – 2016 m.
Metai 2012 2013 2014 2015 2016
Mokslinėse konferencijose Lietuvoje 12 6 18 10 7
Mokslinėse konferencijose užsienyje 10 3 1 4 13
Moksliniuose seminaruose ir diskusijose 3 1     1