Dėstomi studijų dalykai

 2016-2017 m. m.

Privalomieji studijų dalykai

Eil. Nr. Kodas Studijų dalyko pavadinimas  ECTS Kreditai
Bakalauro studijos
Matematika
1. MFITB001 Matematika ir informatika (AG, TV) 6
2. MFITB002 Matematika ir informatika (MZ, AS) 6
3. MFITB003 Statistiniai metodai biologijoje (AS) 5
4. MFITB004 Matematika 6
5. MFITB009 Aukštoji matematika ir tikimybių teorija 4
6. MFITB011 Matematika 1 6
7. MFITB012 Matematika 2 (HT, VAIV) 6
8. MFITB013 Matematika 2 (ŽT) 6
9. MFITB014 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 5
10. MFITB015 Taikomoji matematika 4
11. MFITB016 Analizinė geometrija ir diferencialinis skaičiavimas 8
12. MFITB017 Integralai ir diferencialinės lygtys 7
13. MFITB018 Taikomoji matematika 6/5,2
14. MFITB019 Matematika 1 10
15. MFITB020 Matematika 2 6
16. MFITB021 Tikimybių teorija ir matematinė statistika 3
17. MFITB022 Matematika ir informatika (ZAT) 6
18. MFITB023 Biostatistika ir mokslinių tyrimų pagrindai 6
19. MFITB024 Matematinių metodų taikymas ekonominėje analizėje 3
20. MFITB026 Matematika ir informatika 6
21. MFITB027 Biostatistika ir gyvūnų informacinės sistemos 6
Informatika
22. MFITB031 Taikomoji informatika 6
23. MFITB034 Informatika (MI, EL) 4
24. MFITB035 Taikomoji informatika 4
25. MFITB037 Informacinės technologijos 4
26. MFITB038 Informacinės technologijos 3
Fizika
27. MFITB061 Fizika (MZ) 6
28. MFITB062 Agrofizika ir agrometeorologija 3
29. MFITB068 Specialioji fizika (EL) 4
30. MFITB069 Specialioji fizika (MI) 4
31. MFITB070 Bendroji fizika 5
32. MFITB071 Taikomoji fizika (ŽT) 3
33. MFITB073 Fizika-1 4
34. MFITB074 Fizika-2 4
35. MFITB075 Fizika 6
Magistrantūra
1. MFITM001 Matematinė statistika ir modeliavimas 6/3
2. MFITM002 Skaitiniai metodai inžinerijoje 6/3

 Laisvai pasirenkami studijų dalykai

Eil. Nr. Kodas Studijų dalyko pavadinimas  ECTS Kreditai
1. MFITL032 Informacijos vizualizacija 3